Forløb

For at få kørekort skal du modtage undervisning i teori, på manøvrebane, i kørsel på offentlig vej og på køreteknisk anlæg. Den lovpligtige undervisning:

1 lektion = 45 minutter
• 29 lektioner i teori
• 4 lektioner på manøvrebane (kravlegård)
• 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)
• 16 lektioner i kørsel på vejene
Teoridelen består af 29 lektioner á 45 minutters varighed.

Undervisningsmetode
Vi underviser udelukkende via almindelig tavleundervisning og bruger enkelte evaluerende prøver. Vores undervisning er i overensstemmelse med ”undervisningsplanen” samt ”Lærervejledningen om køreuddannelsen til kategori B”

Derfor underviser vi IKKE på computere. Dvs. ingen interaktiv undervisning, da dette efter lovgivning anses som en ulovlig undervisningsmetode.

Prøver

Teoriprøve
Den teoretiske prøve foregår hos politet og består af en billedserie på 25 billeder med hver 2-4 spørgsmål. Der må max. være fejl ved 5 billeder. Efter prøvens afholdelse vil den prøvesagkyndige meddele resultatet, samt udlevere et retteskema med evt. fejl afkrydset. Dette er til din orientering om, hvad du skal være bedre til.

Praktisk prøve
Den praktiske prøve foregår hos politiet i den skolevogn, som du har kørt i sammen med kørelæreren.
Selve prøven vil udover en køretur bestå af en kontrollerende del, hvor du skal kontrollere dele på bilen f.eks. styretøj, bremser eller dæk.

Når du har bestået prøven udsteder den prøvesagkyndige et midlertidigt kørekort. Derefter kan du lovligt køre bil.

VIGTIGT! Til begge prøver skal du medbringe et gyldigt pas eller dåbs/fødselsattest samt billed id (F.eks knallertkørekort eller studiekort)